Středisko


Podpora elektro vzdělávání

Naše firma si je plně vědoma, že základem získání dobrých pracovních návyků je příležitost. 
Jde nejen možnost brigády přes prázdniny, ale i vrámci školní praktické přípravy na výkon povolání - praxe. 
Právě jednu z takových příležitostí nabízíme žákům odborného studia z ISŠ Hodonín v oboru elektro. 

Zpět