Středisko


Separátory

Separátor se používá k oddělování mechanického znečistění z průmyslových odpadních vod. Uplatnění nachází zejména v průmyslu masném, rybném, konzervárenském atd. V širším kontextu je možné separátor použít všude tam, kde je třeba odstranit jakékoliv pevné částice nečistot -mechanické znečištění (kousky tkání, kůže, kostí, zeleniny, ovoce apod.) z kapalného prostředí, nebo naopak k odvodnění různých zavodněných směsí. Na rozdíl od rotačního síta zachytí separátor i vláknité nečistoty typu peří a předměty těžší než voda, ale jeho velikost je u stejného průtoku větší, protože průtočná plocha na 1m2 je menší. Podle typu znečištění je použito buďto síto s podélnými štěrbinami nebo s kruhovými otvory.Princip funkce separátoru:

Znečištěná voda je čerpána nebo gravitačně natéká do separátoru. Nátokovým potrubím je přiváděna až ke konci otáčejícího se válcového síta. Zde padá na vnitřní plochu tohoto válcového síta, voda protéká otvory a zbavuje se mechanických nečistot. Předčištěná voda padá do odtokové vany a odtud je odváděna odtokovým potrubím. Mechanické znečištění větší než otvory, vlivem otáčení válcového síta klouže po stěnách vynášecího šneku a padá do odváděcího žlabu nebo kontejneru. Ostřik proplachuje štěrbiny válcového síta.Přednosti separátoru:

  • kontinuální separace mechanického znečištění z kapaliny
  • automatický (popř. nepřetržitý) a bezúdržbový provoz
  • dlouhá životnost daná použitým korozivzdorným materiálem
  • nízká energetická náročnost

Oblast použití:

1. Separátory s bubnem tvořeným štěrbinami lichoběžníkového tvaru. Slouží k odstraňování mechanických nečistot z vody a roztoků, nebo k odvodnění zavodněných směsí. Nejčastěji se používají k odstranění hrubých částic těžších než voda. Nehodí se pro nečistoty typu peří a částic, které by se mohly zasekávat v štěrbině.Parametry:

TypPrůměr
bubnu
(mm)
Délka
bubnu
(mm)
Rozměry zařízení:
Délka x šířka x výška (mm)
Výkon separátoru v m3/hod.
Velikost štěrbiny (mm)
0,250,500,751,001,502,00
SEP 300-6003006001150 x 600 x 1000 (hmotnost cca 130 kg)35681015
SEP 300-8003008001350 x 600 x 1000 (hmotnost cca 150 kg)468101319
SEP 500-100050010001650 x 800 x 1200 (hmotnost cca 210 kg)61425365070
SEP 500-120050012001850 x 800 x 1200 (hmotnost cca 260 kg)7,51730426084
SEP 500-200050020002700 x 800 x 1200 (hmotnost cca 350 kg)14326084120168
SEP 900-200090020002900 x 1300 x 1900 (hmotnost cca 550 kg)5080120150195228
SEP 900-300090030003900 x 1300 x 1900 (hmotnost cca 890 kg)75120180200280340
2. Separátory s bubnem vyrobeným z děrovaného plechu s kruhovými otvory požadovaného průměru. Slouží k odstraňování částic, na které nelze použít buben tvořený štěrbinami například peří, nebo vláknitých látek z odpadních vod. Další použití nachází v papírenském průmyslu k odvodňování a zahušťování výplivů z linek přípravy látky pro papírenské stroje.
Parametry:

TypPrůměr
bubnu
(mm)
Délka
bubnu
(mm)
Rozměr zařízení:
Délka x šířka x výška (mm)
Výkon separátoru m3/hod.
průměr kruhového otvoru 2,00 mm
SEP 300-6003006001150 x 600 x 1000 (hmotnost cca 130 kg)5
SEP 300-8003008001350 x 600 x 1000 (hmotnost cca 150 kg)7
SEP 500-100050010001650 x 800 x 1200 (hmotnost cca 210 kg)30
SEP 500-120050012001850 x 800 x 1200 (hmotnost cca 260 kg)40
SEP 500-200050020002700 x 800 x 1200 (hmotnost cca 350 kg)70
SEP 900-200090020002900 x 1300 x 1900 (hmotnost cca 550 kg)120
SEP 900-300090030003900 x 1300 x 1900 (hmotnost cca 890 kg)180

Separátory vyrábíme na základě poptávky objednávajícího dle konkrétního umístnění v provozu, kde můžou sloužit i k jiným účelům než je uvedeno, například pro praní různých drcených směsí, hašeného vápna a podobně. V atypickém provedení je lze je použít i k separaci, nebo třídění sypkých látek podle požadované velikosti.

Je nutno zohlednit:

  • množství odpadní vody
  • hustotu znečištění
  • druh (materiál) znečištění
  • maximální velikost protečených nečistot
  • přítomnost lepivých substancí (tuku)

Vedle separátorů a rotačních sít dodáváme i odvodňovací lisy.

Fotogalerie

Video

Separátor ukázka

Stáhněte si

PDF

TDP - SEP

Technické a dodací podmínky a návod k obsluze
Stáhnout dokument - TDP - SEP (CZ).pdf (295kB 146B)