Středisko


V oblasti autoklimatizací provádíme:

  • Servis autoklimatizací
  • Servis klimatizací traktorů, kombajnů a jiných zemědělských a pracovních strojů
  • Opravy klimatizačního okruhu
  • Kontroly těsnosti, detekce místa úniku chladícího média, přetěsnění spojů
  • Výměna vadných dílů jako jsou kondenzátory, dehydrátory, kompresory, hadice, potrubí, atd.
  • Vákuování, sušení klimatizačního okruhu, aplikace kontrastní látky
  • Doplňování, plnění chladícím médiem a olejem
  • Výměna elektromagnetické spojky, cívek spojky, tlakových spínačů a jiné části okruhu
  • Čištění a dezinfekci klimatizace a výměna pylového filtru

Auto klimatizace vyžaduje pro zajištění správné funkce pravidelnou kontrolu a údržbu doporučujeme ji proto provádět v pravidelných intervalech alespoň 1x ročně.