Středisko


Rotační síta

Rotační stírané síto je zařízení pro kontinuální odlučování hrubších mechanických nečistot (nerozpuštěných látek) z odpadních vod různého charakteru. Pracovní síto je vytvořeno navinutím drátu lichoběžníkového průřezu na osnovu do tvaru válce, přičemž mezi jednotlivými závity je štěrbina. Velikost štěrbiny je volitelná a udává velikost nečistoty, která bude sítem zachycena.


Princip funkce rotačního síta:

Znečištěná voda je dopravována čerpadlem nebo gravitačně natéká do nátokové vany rotačního síta. Proud vody se v nátokové vaně zklidňuje. Hladina vody v nátokové vaně dosáhne plochy rotujícího válcového síta. Voda protéká válcovým sítem a padá do odtokové vany. Odtud odtéká potrubím mimo rotační síto (do jímky, do kanalizace). Nečistoty, jejichž velikost přesahuje rozměr štěrbiny, zůstávají na povrchu válcového síta a jsou stírány stírací lištou, která pod ostrým úhlem proti směru otáčení doléhá na válcové síto. Shrabky sklouzávají po stěrce a padají do kontejneru event. na dopravník. Přítlačná síla stěrky je vyvozena pružinami, sílu pružiny je možno regulovat stavěcími šrouby. Nátoková vana je vybavena přepadem, který v případě velkého nátoku odpadní vody odvádí přebytečné množství vody zpět do čerpací jímky.

Přednosti rotačního síta:

 • kontinuální separace mechanického znečištění z kapaliny
 • samočistící schopnost daná tvarem štěrbiny síta a vnitřním ostřikem
 • automatický (popř. nepřetržitý) a bezúdržbový provoz
 • dlouhá životnost daná použitým korozivzdorným materiálem
 • nízká energetická náročnost
 • vysoká účinnost při malé velikosti
 • Oblast použití:

  Rotační síta se používají pro čištění vod obsahujících vznášející se mechanické nečistoty. Jsou vhodné pro nejširší použití. Nejčastěji se předřazují do technologie pro čištění odpadních vod před flotační jednotku. Vzhledem k profilu štěrbiny nejsou vhodná pro zachycování vláknitých nečistot - například peří nebo štětin.

  Parametry:

  Typ
  rotačního
  síta
  Průměr
  síta
  (mm)
  Délka
  síta
  (mm)
  Rozměry zařízení:
  Délka x šířka x výška (mm)
  Výkon rotačního síta v m3/hod.
  Velikost štěrbiny (mm)
  0,250,500,751,001,502,00
  ROSI 270-500270500700 x 880 x 540 (hmotnost cca 130 kg)2,56,581014,520
  ROSI 500-3005003001280 x 750 x 1000 (hmotnost cca 180 kg)81319243033
  ROSI 500-6005006001280 x 1050 x 1000 (hmotnost cca 230 kg)142433425267
  ROSI 500-9005009001280 x 1350 x 1000 (hmotnost cca 280 kg)28507092121136
  ROSI 500-120050012001280 x 1650 x 1000 (hmotnost cca 350 kg)406896127167187
  ROSI 500-150050015001280 x 1950 x 1000 (hmotnost cca 400 kg)5086124163213238
  ROSI 914-200091420002300 x 2500 x 1650 (hmotnost cca 800 kg)108188275366485549

  Rotační síta vyrábíme na základě poptávky objednávajícího dle konkrétního umístnění v provozu.

  Je nutno zohlednit:

  • množství odpadní vody
  • hustotu znečištění
  • druh (materiál) znečištění
  • maximální velikost protečených nečistot
  • přítomnost lepivých substancí (tuku)

  Vedle separátorů a rotačních sít dodáváme i odvodňovací lisy.

  Fotogalerie

  Video

  Prezentace Rotačního sita a separátoru v RU - prezentováno na výstavě v Kyjevu.

  Prezentace Rotačního síta a separátoru v CZ.

  Funkce rotačního síta v akci.

  Stáhněte si

  PDF

  TDP - ROSI

  Technické a dodací podmínky a návod k obsluze
  Stáhnout dokument - TDP - ROSI (CZ).pdf (256kB 806B)